top of page

Coaching en begeleiding

Videocoaching

Videocoaching is een toegankelijke manier van coaching: je stuurt een video-opname in van een deel van je les en krijgt daar schriftelijk feedback over. Zo kun je rustig in je eigen omgeving de feedback, je eigen les nog eens terug zien en nadenken over de vragen en suggesties in de feedback.

 

Van tevoren bespreek je met je coach wat je in de opname laat zien en waarop je gecoacht wilt worden.

 

De feedback is grotendeels in vraagvorm gesteld. We zeggen niet wat je "goed" of "fout" doet, maar we helpen jou situaties te herkennen die te maken hebben met datgene waarop jij gecoacht wilt worden, en zelf de oplossingen te vinden die jou vooruit kunnen brengen.

Live coaching

Bij live coaching komt een coach jou een hele dag in de les observeren, en krijg je mondelinge feedback tussen de lessen door. Deze feedback is meer gericht op direct toepasbare tips en trucs voor specifieke lessituaties. Op deze manier kun je feedback steeds direct in de praktijk brengen en kun je in korte tijd grote stappen zetten. Van tevoren bespreek je met je coach waar je op gecoacht wilt worden.

 

Team teaching

Een bijzondere vorm van live coaching is team teaching: om beurten geven jij en jouw coach een paar minuten les, zodat je ter plekke een voorbeeld kunt zien van lesgeven met CI-technieken aan jouw eigen leerlingen. 

Brainstormen

Curriculum coaching

Ben jij zelf, of samen met collega's, een CI-/TPRS-lessenserie aan het ontwerpen en wil je graag dat er een deskundige meekijkt? Wij denken graag met je mee!

Voorbeelden van feedback op lesplannen:

- wij kunnen aangeven of een onderdeel inderdaad echt begrijpelijke input levert;

- wij geven aan of de instructies voor docent en leerlingen helder zijn;

- wij doen suggesties voor wijzigingen waarmee materiaal en werkvormen geschikt(er) worden voor lessen met begrijpelijke input;

 

Feedback wordt geleverd in een schriftelijk rapport, dat we indien gewenst mondeling kunnen toelichten. Wij geven géén 'stempel' of officiële goedkeuring dat het programma CI-/TPRS-proof is.

Heb je vragen? Neem contact met ons op.

bottom of page