top of page

Onderzoek naar TPR bij jonge anderstaligen

Bijgewerkt op: 7 mrt. 2019


De Volkskrant publiceerde op 28 november 2018 een interview met oud-docente en onderzoekster Hanneke Pot, over het interessante onderzoek dat zij deed naar de effectiviteit van Total Physical Respons bij vierjarige kinderen.


Hanneke Pot is onderzoekster en docent bij het Lectoraat Ontwikkelingsricht Onderwijs van Hogeschool Inholland, en werkte jarenlang als basisschoolleerkracht in Rotterdam. Vanuit deze ervaring is haar belangstelling ontstaan voor lesvormen die taalverwerving gemakkelijker kunnen maken voor anderstalige kinderen, zodat zij beter kunnen meekomen op school.


We zijn heel blij met het Volkskrant-interview met Hanneke Pot, waarin ze zegt dat de lesmethode Total Physical Response leerkrachten helpt kinderen met een anderstalige achtergrond beter te begeleiden.

In het artikel wordt gesteld dat TPR ‘niet effectiever’ is dan een andere lesmethode. Graag voegen wij daaraan toe: ‘althans, in dit onderzoek’.


We hebben begrip voor het feit dat de wetenschappelijk onderzoeker altijd met handen en voeten gebonden is aan beperkende factoren als tijd, aantal deelnemers en de afbakening van de onderzoeksvraag. Deze beperkingen hebben tot gevolg dat bijvoorbeeld de korte tijdsspanne van het onderzoek geen recht doet aan het feit dat TPR is gericht op spontane taalherkenning en -productie op de lange termijn.


Daarnaast was de toetsing gericht op herkenning van losse woorden, terwijl TPR juist gericht is op het herkennen (en in een later stadium: produceren) van hele zinnen. Het is juist het gemak waarmee taalleerders complexe taaluitingen kunnen begrijpen waar met TPR grote winst te behalen valt.


En last but not least: alle deelnemende kinderen deden ten tijde van het onderzoek ook mee aan een project in de eigen klas, waarin veel woorden uit het onderzoek voorkwamen. Dit laatste geldt als een vorm van ‘begrijpelijke input’, ofwel taal die de taalleerder kan begrijpen. Veel elementen die in TPR voorkomen, zie je terug in het werken aan een project: beweging, visuele ondersteuning, veel herhaling. En het is juist die combinatie van TPR met andere vormen van begrijpelijke input waar de meeste winst te behalen valt.

Wij delen het diepe respect van Hanneke Pot voor alle leerkrachten die dagelijks les moeten geven aan kinderen die nog niet voldoende Nederlands beheersen, en we denken dat TPR, in combinatie met andere lesvormen die gebaseerd zijn op begrijpelijke input, deze leerkrachten absoluut tot steun kan zijn.


Meer weten? Lees dan:

161 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page