TPR en TPRS

Irma Verest-Schut schreef voor de Postbachelor opleiding docent NT2 een eindexamenwerkstuk over TPR Storytelling en de voorloper ervan, TPR. Daarna besprak ze de TPRS-methode voor Nt2, Het Hele Verhaal. Hieronder vind je het algemene gedeelte van haar werkstuk, dat met haar toestemming hier is gepubliceerd. Het gedeelte over Het Hele Verhaal kun je hier lezen.


Inleiding TPR

Tijdens de opleiding kwam ik in aanraking met de taalleermethode TPR (Total Physical Response). Dit sprak mij aan, omdat het zo afwijkt van de huidige, schoolse methoden. Het is een methode die op “speelse” wijze een nieuwe taal aanleert. Lekker praktisch, dat past bij mij. Ik ben mij hierin gaan verdiepen en kwam erachter dat er twee verschillende methoden zijn, nl: TPR en TPRS. TPR staat voor Total Physical Response en TPRS staat voor: Teaching Proficiency through Reading and Storytelling. Het is in de praktijk van het lesgeven ontwikkeld door de Amerikaan Blaine Ray, nadat hij diverse jaren met TPR  had gewerkt en daar de voordelen, maar ook de grenzen van had leren kennen. Het wordt wereldwijd door duizenden docenten gebruikt en in Nederland zijn de eerste pioniers inmiddels ook begonnen TPRS in de taallessen te gebruiken.