Emotie als hulpmiddel

In ons vorige blog ‘Stress in de taalles’ lieten we zien dat spanning een emotie is die een negatieve invloed heeft op het leerproces. Zijn er dan ook emoties die juist een positieve invloed hebben? En hoe kun je daar als docent op inspelen?


Angst voor toetsen


Eén van de grootste stressfactoren in de klas is de angst om slecht beoordeeld te worden. Toetsen geven veel spanning. Een toets kan om die reden zelfs een verkeerd beeld geven van de vorderingen van een leerling. Hoe kun je dit voorkomen? Je moet toch toetsen om te zien of de lesstof wordt begrepen? Dat klopt.