top of page

TPR en TPRS

Irma Verest-Schut schreef voor de Postbachelor opleiding docent NT2 een eindexamenwerkstuk over TPR Storytelling en de voorloper ervan,...

bottom of page