Pas je tempo aan - deel 2

Langzaam gaan in de praktijk


Binnen TPRS en lesgeven met begrijpelijke input heeft ‘langzaam gaan’ een zinvolle betekenis. Langzaam gaan zorgt voor betere opname, en hoe vreemd het ook klinkt, zelfs voor snellere opname van de lesstof. In het vorige blog Pas je tempo aan, bespraken we dat – juist in de taalles – het vertragen van je spreektempo ervoor zorgt dat je leerlingen eerder en beter begrijpen waar je het over hebt. Maar het vertragen van je spreektempo is slechts één aspect van langzaam gaan. Hieronder gaan we nog wat dieper in op het totaalplaatje waar het succes van vertraging op gebaseerd is.


Denk vanuit de leerling