top of page

Houd je hoofd koel & geniet van je lessen

Op zondag 6 oktober gaf Justin Slocum Bailey een zeer inspirerende, praktische workshop over hoe je als docent je stem en je energie kunt sparen terwijl je toch dynamisch lesgeeft. Kon je er niet bij zijn? Dan kun je hier nog even meegenieten van alles wat deze geweldige docent met ons heeft gedeeld.


Wie is Justin Slocum Bailey?

Justin is in de VS een van de meest gevraagde workshopleiders en sprekers, en werkt wereldwijd als curriculum- en onderwijsadviseur op (veelal internationale) scholen. Hij is een van de eerste docenten Latijn die de dynamische lesmethode TPRS omarmde, en heeft veel bijgedragen aan het gedachtengoed over lesgeven met begrijpelijke input en de uitvoering ervan in de praktijk. Een van de dingen die hij heeft ontdekt is dat veel van de technieken voor effectief te maken hadden met lichaam- en stemgebruik, en dat je door bewust hiermee bezig te zijn de kwaliteit van je lessen kunt verbeteren en tegelijk je eigen gezondheid en energieniveau op peil kunt houden.


Justin is een rustige en tegelijk energieke, expressieve workshopleider, die veel aandacht heeft voor iedere afzonderlijke deelnemer aan zijn workshops. Hij demonstreert zijn technieken in het Latijn. Je krijgt dus niet alleen een heleboel geweldige technieken om rust en tempo in je klas af te wisselen en je energiebalans te houden, maar ook een demonstratie CI in Latijn van een van de inspirerendste docenten die er zijn.In het programma voor deze workshop werd al meteen duidelijk hoezeer hij ieder van ons als individu ziet, en niet als een homogene een groep. Hij heeft het over het vinden van ‘jouw beste lichaamstechniek’ en ‘jouw beste stemtechniek’, in plaats van het presenteren van ‘de beste technieken’. Wel geeft hij enkele basisprincipes die voor iedereen gelden, zoals: haal eerst adem, verander 1 ding, keer terug naar de neutrale stand.


Ademhaling en woordenschat

Een belangrijk deel van de workshop ging over hoe je jezelf en je leerlingen met ademhalingstechnieken rustiger of juist energieker kunt maken, en hoe je stemgebruik verandert al naar gelang je praat na inademing of na uitademing. Het helpt als je je bewust wordt van hoe je ademt, en ademhalingsoefeningen zijn daarom goed voor jou en je leerlingen. Maar ja, die kosten wel tijd. Net zoals zoveel dingen die goed voor je zijn: vijf minuten per dag mediteren, 10 minuten per dag pianospelen, een half uurtje per dag hardlopen… Ik krijg het daar altijd benauwd van: al die kleine beetjes samen beslaan al snel een flink deel van je dag! Vandaar dat ik erg blij werd van Justins bevestiging dat je de ademhalingstechnieken die je met je leerlingen wilt doen, gewoon kunt combineren met woorden die je ze toch al wilde aanleren. Bij die ademhalingsoefeningen wordt namelijk veel visualisatie gebruikt. En je kunt zelf bepalen wat je wilt dat je leerlingen visualiseren, dus kom maar op met die woorden uit hoofdstuk 4!


Gebaren en uitroepen om interactie gemakkelijker te maken, terwijl je in de doeltaal blijft, ook in lessen waarin de leerlingen nog weinig of geen woorden kennen in de doeltaal.


Variatie in herhaling – subtiel en effectief

Zoals je weet is herhaling van woorden, zinnen en structuren een belangrijk onderdeel van veel lesvormen met begrijpelijke input. En variatie in die herhaling is essentieel, want, zegt Justin: “Gewoon steeds dezelfde zin zeggen is ‘onbeleefd’, het is geen goede communicatie.” Je moet je herhalingen van een bepaalde zin “verdienen” en ze als het ware vermommen zodat ze niet als herhalingen overkomen. Hij benadrukt dat we in de CI-les “goed willen communiceren”, en dat betekent: variëren met je stem, houding & gezichtsuitdrukking. Dit is wat je in normale communicatie vanzelfsprekend doet, maar wat je zou kunnen vergeten als je gefocust bent op het ‘geven van genoeg herhalingen van de doelconstructie’.


Die variatie heeft als toegevoegde waarde dat het je leerlingen alert houdt: “Eén van de dingen waar het menselijk brein goed in is, is het opmerken van verandering”, aldus Justin. Dus als je één ding verandert in de manier waarop je iets zegt, merkt het brein van je leerlingen op dat er iets anders is en is de aandacht weer verscherpt. Je kunt bijvoorbeeld op een andere plek gaan staan, op een andere toon spreken, een andere houding aannemen, niet tegen de hele klas spreken maar tegen een individuele leerling, een andere zinsvolgorde gebruiken, een nieuw woord aan de zin toevoegen, enzovoort.


Justin verandert weer even in een docent Latijn, zodat we het effect van al deze minimale veranderingen aan den lijve kunnen ervaren. Hij stelt een heleboel vragen over de zin “Anuschka wil Argentinië bezoeken” (in het Latijn). Hij verandert zijn positie in de klas, spreekt afwisselend tegen 1 persoon of tegen de groep, verandert zijn intonatie of volume. Daardoor lijkt het alsof de boodschap anders is, terwijl het nog altijd precies dezelfde zin betreft! We merken zelf dat hij ons brein ‘verleidt’ om steeds weer opnieuw te luisteren, gewoon omdat er iets kleins veranderd is. Wat ik heel geruststellend vind aan dit inzicht, is dat je dus niet voortdurend enorm bijzondere nieuwe dingen hoeft te doen om je leerlingen bij de les te houden. Kleine veranderingen zijn genoeg, en dat bespaart ons als docent een hoop energie!


Benut de ruimte en het ruimtelijk geheugen

Ons ruimtelijk geheugen is beter dan ons vermogen om losse woorden te onthouden. Als docent kun je daar gebruik van maken door verschillende soorten belangrijke woorden op vaste plekken her en der in de klas aan de muur te hangen. Dit heeft verschillende voordelen: je moet ernaartoe lopen om ze aan te wijzen, zodat je even een stilte kunt laten vallen, en je leerlingen kunnen op hun ruimtelijk geheugen vertrouwen om zich de woorden voor de geest te halen.


Een ander gebruik van de ruimte gaat over waar jijzelf staat in de klas, en hoe je beweegt van jouw ‘neutrale positie’ naar andere plaatsen in het lokaal. Justin demonstreert en vertelt hoe het spelen met verschillende posities in de ruimte kan bijdragen aan rust en duidelijkheid, en hoe het de aandacht van je leerlingen helpt vasthouden.


Je stem is je belangrijkste instrument

IN CI is een docent veel aan het woord. Overigens niet omdat het docentgericht zou zijn, maar omdat de docent nu eenmaal degene is die de doeltaal beheerst en dus degene die de auditieve input geeft. Daarom is het belangrijk om goed voor je stem te zorgen. Justin demonstreert enkele technieken en oefent deze met de deelnemers. Zo komen we erachter welke invloed je ademhaling heeft op je gevoel, je stem en het energieniveau van wat je zegt. Door hiermee te spelen kun je de sfeer, aandacht en energie in je klas sturen.


Een belangrijk inzicht voor alle deelnemers was dat je veel zachter kunt spreken dan je denkt. Als je standaard zachter spreekt, kun je veel meer variëren met stemvolume, en een hardere stem heeft dan meer effect. Daarnaast was het gebruik van stiltes, en het spelen daarmee tijdens je les iets waar we allemaal aan moesten wennen, maar wat in onze toekomstige lessen een boeiend, belangrijk middel belooft te worden om de aandacht van de leerlingen te sturen en tegelijk onze stem wat te sparen.


Alles komt samen in een lesje Latijn

In een demonstratieles in het Latijn liet Justin alle genoemde technieken zien, en nog veel meer dingen die terloops tijdens de workshop aan de orde zijn gekomen: gebaren, bevorderen van een positief groepsgevoel, participatietechnieken. Hij liet de klas direct participeren met gebaren waarmee we konden aangeven dat hij langzamer moest praten, iets nog een keer moest herhalen, enzovoort. Ook kregen we gezamenlijke uitroepen waarmee we konden reageren op dingen die hij in het Latijn zij. Hij prees iedereen die dit deed en liet zijn verbazing en verwondering blijken over de antwoorden die de deelnemers gaven door middel van zijn stemgebruik (laag, langgerekt, hoog), zijn gezichtsuitdrukkingen en lichaamshouding. Hij maakte het Latijn begrijpelijk door gebaren, vertalingen, langzaam spreken, wijzen op het bord. Hij gaf veel complimenten over de participatie aan de les, zoals: “You’re showing me that you really want to express yourself in Latin”. Ook liet hij studenten elkaar begroeten en applaus geven, wat een positief groepsklimaat bevorderde.


Het was echt een geweldige workshop, en ik kan niet wachten tot hij (hopelijk volgend jaar) weer deze workshop komt geven! We hebben gevraagd of hij dan een hele dag kan komen, zodat we een aantal thema’s wat meer kunnen uitdiepen.


Bekijk Justins video's op YouTube: https://www.youtube.com/user/sargewam

Wil je weten waarom zijn bedrijf IndwellingLanguage heet? http://indwellinglanguage.com/rarish-word-rarish-thing/

58 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page