De invloed van lezen op taalverwerving

Stephen Krashen is er duidelijk over en ook andere wetenschappers onderschrijven zijn standpunt: lezen beïnvloedt de taalverwerving vanuit meerdere segmenten.

Toch zetten sommige taaldeskundigen hier vraagtekens bij.

In hoeverre is lezen daadwerkelijk een voordeel bij het leren van een taal?


Lezen in de context van taalleren met begrijpelijke input


Binnen het lesgeven op basis van begrijpelijke input heeft lezen de volgende vier doelen:

  1. Consolidatie van de lesstof: een verhaal of gesprek uit de les wordt door middel van lezen extra herhaald. Dit zorgt voor een betere opname van de taal.

  2. Het verwerven van specifieke taalelementen: tijdens het lezen vallen grammaticale constructies meer op dan in auditieve input.